نام محصول: چكمه حفار كد: 85S014100

كاربرد: تخصصي

ارتفاع:230mm

وزن:(زوج)1360g

جنس رويه: چرم ساده 

زيره خارجي: لاستيك

زيره مياني: پلي اورتان

كفي داخلي: گلچه چرمي

سيستم بند كشي ----

نوع فرم دهي : كاركشي

سایز: 39  الي  45

این محصول همچنين قابلیت تولید  با زيره هاي  R PVC, PU  

در رنگهای مختلف را دارد.

ساير مشخصه ها:بازگشت