نام محصول: نيم پوتين كوه فيروز كد: 50M031301

كاربرد: ورزشي

ارتفاع:97mm

وزن:1466g

جنس رويه: چرم نبوك

زيره خارجي: لاستيك

زيره مياني: ----

كفي داخلي: گلچه چرمي

سيستم بند كشي سريع

نوع فرم دهي : كاركشي

سایز: 39الي 45

این محصول همچنين قابلیت تولید  با زيره هاي  PU PVC, PU  

در رنگهای مختلف را دارد.

ساير مشخصه ها:بازگشت