نام محصول: كفش ورزشي چابك كد: 70S042300

كاربرد: ورزشي

ارتفاع:123mm

وزن:670g

جنس رويه: چرم طبيعي

زيره خارجي: پلي اورتان

زيره مياني: -----

كفي داخلي: گلچه چرمي

سيستم بند كشي معمولي

نوع فرم دهي : كاركشي

سایز: 39 الي 45

این محصول همچنين قابلیت تولید  با زيره هاي  R PVC, PU  

در رنگهای مختلف را دارد.

ساير مشخصه ها:بازگشت