نوع قالب : تزريق مستقيم لاستيك (R)

كد قالب: M02
نوع قالب: تزريق مستقيم لاستيك (R)

كد قالب: M03
نوع قالب: تزريق مستقيم لاستيك (R)

كد قالب:‌ M09
نوع قالب: تزريق مستقيم لاستيك (R)

كد : M10
نوع قالب:دودانسيته (R+PU)

كد قالب: M08
نوع قالب: اينسرتR+PU,مستقيمPU+PU , PU
كد قالب: S01
نوع قالب: تزريق مستقيم پلي اورتان (PU)

كد قالب: C02
نوع قالب: تزريق مستقيم پلي اورتان (PU)

كد قالب: C03
نو قالب : تزريق مستقيم پلي اورتان (PU)

كد قالب: C04
نوع قالب: تزريق مستقيم پلي اورتان (PU)

كد قالب: S04
نوع قالب: تزريق مستقيم پلي اورتان (PU)

كد قالب: M04
نوع قالب: تزريق مستقيم پلي اورتان (PU)

كد قالب: C01
نوع قالب: ريزشي پلي اورتان(PU)

كد قالب: M06
نوع قالب: ريزشي پلي اورتان(PU)

كد قالب: M07
نوع قالب: ريزشي پلي اورتان(PU)

كد قالب: S03
نوع قالب: ريزشي پلي اورتان(PU)

كد قالب: S05
نوع قالب: ريزشي پلي اورتان(PU)

كد قالب: W01
نوع قالب: ريزشي پلي اورتان(PU)

كد قالب: M05
نوع قالب: زيره PVC

كد قالب: C05
نوع قالب: زيره PVC

كد قالب: C06
نوع قالب: زيره PVC

كد قالب: C08
نوع قالب: تزريق مستقيم (PVC)

كد قالب: M01
نوع قالب: تزريق مستقيم (PVC)

كد قالب: C07
نوع قالب: تزريق مستقيم (PVC)

كد قالب: S06
نوع قالب: تزريق مستقيم (PVC)

كد قالب: S02